Card image cap

Giới thiệu về BKASIM Mentoring

Chương trình BKA-SIM Mentoring do BKASIM tổ chức - với sự hỗ trợ của Khoa QLCN, hướng đến kết nối - đồng hành - chia sẻ giữa các anh chị có chuyên môn về quản trị - với các bạn sinh viên/cựu sinh viên quan tâm đến khởi nghiệp, công tác quản trị doanh nghiệp và có mục tiêu chính là phát triển bản thân.