Card image cap

Giới thiệu về SIMTALK

SIMTALK là chuỗi sự kiện online và offline do BKASIM tổ chức - với sự hỗ trợ của Khoa QLCN, chủ đề đa dạng xoay quanh những vấn đề mà sinh viên, cựu sinh viên QLCN đang quan tâm. Các sự kiện SIMTALK là cầu nối cho mối quan hệ gắn kết giữa Khoa-sinh viên-sựu sinh viên QLCN.